images/stories/main01.jpg


Login Form

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

จำนวนผู้เข้าชม

1 Visitors

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์
News and Events

เทคโนโลยี Terahertz และการประยุกต์ใช้
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย  (Non-destructive Quality Evaluation Special Research Center) ภายใต้การดำเนินของ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยี Terahertz และการประยุกต์ใช้” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
การเยี่ยมชมจาก Department of Chemical Engineering, Syiah Kuala University Banda Aceh
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 Dr. Hesti Meilina อาจารย์จาก Department of Chemical Engineering, Syiah Kuala University Banda Aceh, ประเทศ Indonesia ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ และเข้าพบผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 
การบรรยายพิเศษในงาน IPAC2013 ประเทศจีน
ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ได้รับเชิญจากสมาคม China instrument and control society ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Applications of NIR spectroscopic analysis in the agriculture and food product quality and safety control ในงานประชุม International Process Analysis & Control Congress (IPAC2013) ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 และ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี
การมาให้คำปรึกษางานวิจัยทางด้าน NIR
  การมาให้คำปรึกษางานวิจัยของ Prof. Dr. Sumio Kawano จาก Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลายได้เชิญ Prof. Dr. Sumio Kawano จากKagoshima University ประเทศญี่ปุ่น มาให้คำปรึกษางานวิจัย โครงการ เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด ....รายละเอียดเพิ่มเติม
Interview "Warunee Thanapase"
  Tell me a little about your background - place of birth, family, schooling maybe and current family details?. I was born and raised up in Roi-et province, Northeast of Thailand. My family sent me to Bangkok for secondary education when I was 13.  I continued study in Bangkok until I got my Bachelor and Master degrees from Kasetsart University (KU), Thai.....more detial
NIRS Applications for Quality Assessment Without Product Damage
  ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย  (Non-destructive Quality Evaluation Special Research Center) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยในนิตยสาร Asia Food Beverage Vol. 10 No. 58 หน้า 36-39....more detial
The 28th Japanese NIR Forum
  The Japanese NIR meetting, which is usually held in Tsukuba city (50km East of Tokyo), for the fiscal year of 2012 was held in Naha City, Okinawa Prefecture, in the Southern part of Japan, from 6 to 9 March 2013. The reason for the change from the usual time......more detial 
การควบคุมคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตด้วยระบบอินฟราเรดย่านใกล้แบบ on line
  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย  (Non-destructive Quality Evaluation Special Research Center) ภายใต้การดำเนินของ สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท Bruker Optics ร่วมจัด ประชุมสัมมนาวิชาการ ....รายละเอียดเพิ่มเติม
Visit Korea
  During the period of September  19-23 ,2012 Mrs. Warunee Thanapase from Kasetsart Agricultural and Agro- industrial Product Improvement Institute( KAPI), Kasetsart University and Mrs. Omara Hanjanavanich from Dapartment of Agricultureas well as  Miss Jittima Weeranantanaphan from Nuntakri Co.,LTD.  paid an official visit to Department of Pharmacy,.....more detial 
The third Asian NIR Symposium (ANS 2012):
   The 3rd asian NIR Symposium ANS2012 was Organised by Kasetsart University, Thailand, and The Asian NIR Consortium and took place between 14 and 18 May 2012. The venue may be familiar to many readers the Amari Watergate Hotel, in Central Bangkok, Thailand,....more detial 
The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS 2012):
  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ The Asian NIR Consortium (ANC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยเเพร่และเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย โดยเฉพาะการใช้เทคนิคด้าน Near Infrared Spectroscopy และองค์ความรู้ด้าน Chemometrics ทั้งด้านหลักการพื้นฐาน, ทฤษฎี และการนำไปใช้ประโยชน์....รายละเอียดเพิ่มเติม